Saturday, October 29, 2016

Membasahi Lisan dengan Berzikir

Peristiwa demi peristiwa yang hanya keburukannyalah yang kita rasakan, sesungguhnya dengan keburukannya itulah kita dapat belajar bagaimana merasakan nikmat-Nya. Oleh sebab itu biasakanlah berucap, "Laa haula wa laa quwwata illa billah" (Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah). Berbaik sangkalah kepada Allah. Bertawakallah kepada-Nya. Mintalah apa yang ada pada-Nya dan tunggulah kemenangan dari-Nya. Jangan lupa untuk senantiasa membasahi lisan ini dengan berdzikir dan mengagungkan asma terindah-Nya.

Yaa Rabb sesungguhnya aku memohon kepada-Mu. Cinta-Mu dan cinta orang-orang yang mencintai-Mu, serta cinta yang dapat mendekatkan aku kepada cinta-Mu. 

Yaa Rabb apa yang Engkau anugrahkan kepadaku dari apa-apa yang aku cintai, maka jadikanlah ia sebagai kekuatan bagiku tentang apa yang Engkau cintai, dan apa-apa yang Engkau singkirkan dariku dan apa-apa yang aku cintai, maka jadikanlah kekosongan bagiku.

Yaa Rabb jadikanlah cinta-Mu sesuatu yang paling kucintai daripada cintaku kepada keluargaku, hartaku dan air dingin saat dahaga.

Yaa Rabb buatlah aku mencintai-Mu, Malaikat-malaikat-Mu, Nabi-Nabi-Mu, Rasul-Rasul-Mu, dan hamba-hamba yang shalih.

Yaa Rabb hidupkanlah hatiku dengan cinta-Mu dan jadikanlah aku bagi-Mu, seperti yang Engkau cintai.

Yaa Rabb jadikan aku mencintai-Mu dengan segenap hatiku dan ridho kepada-Mu dengan segala usahaku.

Yaa Rabb jadikanlah segenap hatiku bagi-Mu dan seluruh usahaku didalam keridhoan-Mu.
Aamiin Yaa Robbal 'Aalamiin.

0 komentar:

Post a Comment

 

Pilar Wawasan Copyright © 2016